Veluwe Randmeer Mediagroep

VRMG, de omroep voor de Noord-West Veluwe

advertentie
Geschreven door Sophie van der Velden
8 juli 2024 11:29


Kerncentrale op de Veluwe? Zo denken gemeenten uit de streek erover
Foto: Kerncentrale op de Veluwe? Zo denken gemeenten uit de streek erover
Gelderland wil mogelijkheden onderzoeken voor een Small Modular Reactor. Foto: Unsplash / Lukáš Lehotský

VELUWE RANDMEER - De Provincie Gelderland gaat in de 51 gemeenten van de provincie inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een kleine kerncentrale. Hoe kijken de gemeente uit de streek hier vooralsnog tegenaan?

De kerncentrales waar het om gaat worden Small Modular Reactors (SMR) genoemd. SMR’s zijn innovatieve ontwerpen van kerncentrales die mogelijk in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in het behalen van de energiedoelstellingen van Nederland. Een SMR heeft een kleiner vermogen dan de reguliere kerncentrales. De centrales worden samengesteld op basis van afzonderlijke gebouwde onderdelen, die in een fabriek geproduceerd worden. De centrales worden vervolgens op de locatie in elkaar gezet. Hierdoor zijn deze SMR’s goedkoper om te bouwen en is het proces minder tijdsintensief.

Voorbereidende werkzaamheden
Volgens de Overheidswebsite ‘Over kernenergie’ is het bouwen van SMR’s waarschijnlijk pas mogelijk vanaf 2040. Toch denkt Ans Mol, gedeputeerde namens de BBB voor Energie en Klimaat, na gesprekken met betrokken partijen dat dit sneller moet kunnen, namelijk vanaf 2030. “We kunnen al voorbereidende werkzaamheden doen, te beginnen met inventariseren welke gemeenten echt problemen hebben met het realiseren van SMR’s”, stelt Mol in de laatste vergadering voor het zomerreces, zoals te lezen is in de Harderwijker Courant.

Geen vestigingsmogelijkheden
Gemeente Elburg lijkt de deur al snel dicht te gooien. Een woordvoerder van de gemeente laat weten geen enkele ontwikkeling uit te sluiten die een bijdrage kan leveren bij het voorzien in de behoefte aan energie. “De realiteit is echter dat de gemeente Elburg over geen vestigingsmogelijkheden beschikt voor een dergelijke kernenergiecentrale”, stelt de woordvoerder.

Geen directe mogelijkheid
In Putten kijkt de gemeente anders tegen de zaak aan. "De gemeente Putten heeft in 2021 al aangegeven dat kernenergie niet direct als een mogelijkheid voor Putten wordt gezien", laat een woordvoerder weten. "In de huidige omgevingsvisie heeft de gemeente wel vastgelegd dat ze energieneutraal wil worden." De woordvoerder benoemt daarnaast dat de gemeente vanuit het programma Duurzaamheid, programmalijn Energietransitie, de SMR bespreekt. "Echter of dit leidt tot een gewijzigd standpunt van de gemeente is op dit moment nog niet te zeggen."

Geen gespreksonderwerp
Woordvoerders van de gemeente Nunspeet en Harderwijk laten weten niet op zaken vooruit te willen lopen. “Ik denk dat het verstandig is om te wachten met het beantwoorden van vragen, totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn”, laat de woordvoerder van Nunspeet weten. Een woordvoerder van gemeente Harderwijk stelt: “Dit is op dit moment geen onderwerp van gesprek in Harderwijk. We willen hier niet op vooruit lopen door te speculeren.”

Gemeente Ermelo houdt een slag om de arm. “Als de vraag van de Provincie Gelderland bij ons binnenkomt, zullen wij die in beraad nemen”, laat een woordvoerder weten. “Op dit moment is er in Ermelo nog geen afweging over deze kwestie gemaakt.” Gemeente Nijkerk geeft eenzelfde reactie. "We hebben hierover nog geen standpunt ingenomen. Het is aan het college en de raad om daarin een richting te bepalen, mochten we hierover benaderd worden", laat een woordvoerder van gemeente Nijkerk weten.

Wat vind jij?
Wat vind jij van de eventuele komst van een kleine kerncentrale in jouw dorp of stad? We vroegen het onlangs via een poll op X. 61,1% liet hier weten dit prima te vinden. Daar staat 38,9% tegenover, die liever geen SMR in zijn of haar dorp ziet.

De Provincie Gelderland wil deze week een plan van aanpak vaststellen. Dit plan zal informatie bevatten over de planning en voorbereidingen die getroffen kunnen worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redacties: redactie@vrmg.nl of bel:
Redactie Nijkerk 0341-798298 | Redactie Nunspeet  0341-258133

Oldebroek  Elburg  Nunspeet  Harderwijk  Ermelo  Putten  Nijkerk  Barneveld Nieuws 

oldebroek  elburg  nunspeet  harderwijk  ermelo  putten  nijkerk  barneveld  vrmg  kerncentrale  energie  smr  kernenergie 
 
advertentie


  Horst


Havendam Harderwijk (@Matrix cam)

Camera Strandboulevard