Veluwe Randmeer Mediagroep

VRMG, de omroep voor de Noord-West Veluwe

advertentie
Geschreven door Eljakim Doorneweerd
11 juni 2024 13:40


Harderwijk moet meer structuur geven aan uitvoering participatiebeleid
Foto: Harderwijk moet meer structuur geven aan uitvoering participatiebeleid
Deze foto is ter illustratie. Foto: Pexels / fauxels

HARDERWIJK - De Rekenkamer Ermelo-Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar de participatie van inwoners, organisaties en bedrijven bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijk beleid in Ermelo en Harderwijk. Het onderzoek heeft het beleid verkend en getoetst aan de praktijk. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Hoe is in de gemeenten de inwoners- en overheidsparticipatie vormgegeven en welke effecten heeft dit op de besluitvorming?’.

Er is gekeken naar participatie waarbij inwoners of andere stakeholders worden betrokken bij de beleids- en besluitvorming door de gemeenten, maar ook naar overheidsparticipatie, die inhoudt dat de gemeente aansluit bij initiatieven van inwoners en die actief ondersteunt, op welke manier ook. Met de resultaten van het onderzoek ontstaat meer inzicht in de daadwerkelijke participatie, of het gebrek er aan. Ook is de doelmatigheid van het participatiebeleid aan bod gekomen.

De resultaten van het onderzoek zijn opgeschreven in het rapport ‘Participatie in Ermelo' en ‘Participatie in Harderwijk'. Beide rapporten zullen op de websites van de gemeenten terechtkomen. In het rapport participatie in Harderwijk is geconcludeerd dat het college weinig gestructureerd uitvoering geeft aan het participatiebeleid. Ook heeft de raad in de afgelopen jaren geen gerichte sturing gegeven aan de ontwikkeling van dit beleid.

Ermelo
Het Ermelose participatiebeleid is pas geleden (2021) geactualiseerd en dat blijkt daardoor 
een vrij breed en levend beleid. De raad toont zich veelal betrokken bij participatieprocessen en het resultaat ervan. Maar men heeft geen overzicht van de manier waarop participatie door de gemeente ingevuld is en wordt en wat de meerwaarde ervan is. Dat betekent dat ze hun controlerende rol niet optimaal kunnen vervullen. Verschillende raadsleden hebben de behoefte geuit het beleid met regelmaat te willen evalueren en als het nodig is aan te passen.

De rapporten worden voorgelegd aan de gemeenteraad van zowel Ermelo als Harderwijk. Het is aan het college en de raad om te besluiten of zij de aanbevelingen overnemen en daar gevolgen aan verbinden en zo ja, welke.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redacties: redactie@vrmg.nl of bel:
Redactie Nijkerk 0341-798298 | Redactie Nunspeet  0341-258133

Harderwijk  Ermelo Nieuws 

vrmg  harderwijk  ermelo 
 
advertentie


  Horst


Havendam Harderwijk (@Matrix cam)

Camera Strandboulevard